• มีประสบการณ์วิเคราะห์ฐานข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้โปรแกรม POWER BI ได้
 • มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และต่อยอด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Database Management
 • Programming : SQL, Python, R
 • Big Data Platform : Hadoop, Spark

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exellent Excel Skills
 • Detail Oriented
 • New graduate is welcome

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Analytics
 • Ratburana Head Office
 • Statistics

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Quality, Test Data, Data Scientist
 • PL, SQL, Power BI, BO
 • MIS

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 3-5 years of data analysis & design,data managemt
 • Understanding and exposure change management, QA
 • Experience in Banking/Financial Services industry

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Analytics
 • Risk Management
 • Big Data

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strategic Planing
 • Business Data Analytics
 • Ratburana Head Office

22-May-19

 

Applied
 • Actuarial Science, Statistics, Mathematics, MIS
 • Design and develop reports / SQL Coding
 • Monitor products’ performances

21-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multinational company.
 • Have a Informatica data management.
 • 3-5 years working experience on data analysis.

21-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with ERP system (Master Data area)
 • Data management and governance practices
 • Fluent in written and spoken English

20-May-19

 

Applied
 • Data Managment
 • Data Analyst
 • Data Mart Developer

20-May-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or any related
 • Experience in related field
 • Performing the technical matter for pre-sale

20-May-19

 

Applied
 • degree or above graduates in Computer science
 • New graduated are welcome
 • Knowledge of programming language such as Python

20-May-19

 

Applied
 • Provide the data analysis results
 • Bachelor Degree prefer any Engineering background
 • 1-2 years experience tire manufacturing background

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Statistics and experience using statitical package
 • Analyzing large datasets, SQL, Exel, Powerpoint
 • Management customer data

16-May-19

 

Applied