• มีประสบการณ์การดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเวลากลางคืน และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide technical information to sales and clients
 • Has experience in Construction material
 • Able to travel aboard

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของโครงการ
 • ตรวจสอบแบบโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกรายงานการประชุมนัดหมายประชุม
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master's degree in Civil Engineering
 • Minimum 10 years of experience in Construction
 • Able to work upcountry temporarily

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English
 • Good computer skills in MS Office
 • Able to work upcountry temporarily

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years of architect design experience,
 • Male
 • Ages: over 30 year old

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years of architect design experience,
 • Male
 • Ages: 30 – 40 year old

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 yrs in Construction Management, building etc.
 • Exp. in retails shop interior construction project
 • Co with construction worker and subcontractors

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of working experience
 • Male
 • Ages: over 30 – 40 year old

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Benefits
 • Real Estate
 • 5 Working Days

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CAPEX
 • Procurement
 • Strategic sourcing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry
 • Minimum 3 years in construction, adhesive ceramic
 • Experience in R&D coating/construction application

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 5mths,Med Ins,PrvdF,COLA,License,Language,OT
 • Well – Known Japanese Construction Service Company
 • Exp. in Mechanical Drawing in Construction

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in construction material and project
 • Good relationship and look smart with customers.
 • To understand in basic English language.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in construction material and project
 • Willing to work long hours if required
 • To understand inbasic English language.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree
 • At least 8 years of experience
 • Must have been working at the managerial level

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • Expertise in the management of construction
 • Can use AutoCAD

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great experience in construction sales
 • Drive sales both project and dealers
 • People management

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineer
 • Construction Management
 • Project Manager

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Development
 • Architect
 • Construction

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply now!

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.
 • สามารถประจำโครงการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Architect / Construction Engineer

Me Design And I Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

22-Jan-18

 

Applied
 • business development experience
 • Construction and Design, interior design business
 • work closely with designers,consultants,developers

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in Civil Engineering
 • Architecture, M&E Engineering
 • 10 years of experience as a site engineer

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความรักงานในอาชีพ

22-Jan-18

 

Applied
 • 2 years of experience of sales
 • Specification within the construction industry
 • Experience of selling product

22-Jan-18

 

Applied
 • 4 years’ experience of project sales in chemical
 • Good selling, presentation and negotiation skills
 • Good interpersonal skills

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • การศึกษาระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้าง,โยธา หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • จบศึกษาสาขาก่อสร้าง , โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงาน 1-2 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-5 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-5 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาโท วิศวะฯ การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ ISO พัฒนาความยังยืน การจัดการพลังงาน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

21-Jan-18

 

Applied
 • Salary 50K-65K, Dental/Medical/Life Insurance
 • Experiences in real estate construction business
 • Oversee and direct overall construction project

20-Jan-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Opportunity to work with highly stable company
 • Opportunity to polish your skill
 • Grow up in your career & gain valuable experience

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields.
 • Good command of English.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบำรุงรักษา ก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ป.โทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกลโยธา ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • TOEIC 700 ขึ้นไป

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project, design and construction management
 • Design reviewing and co-ordination skills
 • Internal and External contact coordinator

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล