• รับเพศหญิงเท่านั้น อายุตั้งแต่ 22 - 27 ปี
 • จบปริญญาตรีการตลาดและมีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรคื เป็น Gen Y

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Customer data platform (CDP) development , DMS
 • Digital marketing, Marketing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยืดหยุ่นด้านเวลาในการทำงาน
 • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
 • สามารถวิเคราะห์ Indicators ต่างๆ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing
 • Strategy
 • Media

27-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารในระดับดีมาก
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ยอดขาย

26-Feb-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • **Branding**(เน้น Branding)
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด หรือMBA หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PR Marketing
 • Multinational company.
 • Generous of benefit.

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Customer data platform development(CDP)
 • Dealer Management System(DMS)

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age between 30 - 40 years old
 • 5+yrs Digital Media Agency, Media Buying & Planing
 • Strong command of English

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pricing, Marketing strategy for IT product
 • 3 years as Product Manager position
 • Age between 26 - 33 years old, Male is preferred

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product strategy and product monitor
 • PlanMaster course/Strategic
 • Marketing business development

20-Feb-20

 

Applied
 • Digital Marketing Strategist
 • DMS
 • Full-Funnel

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Marketing, Advertising, Events
 • Marketing Strategy & Activation in retail business
 • Work location at BTS Siam

19-Feb-20

 

Applied
 • 1 year of experience in digital advertising agency
 • Good command of English
 • Experience in setting up and running campaigns

18-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดองค์กร อย่างน้อย 10 ปี
 • Digital Marketing, Digital Tool, MarCom, CRM
 • Leadership skill, Team work.

12-Feb-20

 

Applied