• Experience in formulate marketing strategy
 • Able to work upcountry occasionally
 • 10 years experience in auto finance/auto leasing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing or related field
 • Process oriented and strong problem-solving skills
 • 5+ years in digital marketing, social marketing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or Master Degree in MBA or Brand Management/
 • At least 5 years as a brand management/ brand com
 • A strong working knowledge of brand development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strongly experience in Marketing Research
 • At least 10 years up in Marketing, Business Analys
 • Strategic, Analytical and Logical Thinker

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์
 • บริหารทีมการตลาด
 • บริหารงบการตลาด

19-Jan-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 years experience in Marketing
 • Proficient english written
 • Master in Marketing or MBA

18-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ การตลาดปัจจุบัน

18-Jan-18

 

Applied
 • Supervising Marketing Strategy.
 • Extensive experiences in FMCG business.
 • Extensive experiences in both Sales and Marketing.

18-Jan-18

 

Applied
 • Find New Channel&Set Strategy Marketing
 • Set Online&Offline marketing strategies
 • Previous experience managing, optimizing

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Retail marketing & Trade marketing
 • Strong coordination and communication skills
 • Strong analytical skills

17-Jan-18

 

Applied
 • 5 years experiences in Management and Travel
 • Lead market analysis, customer analysis
 • Fluent in English is preferable

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล