ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • Market​ Risk​
  • Risk Model
  • ใช้โปรแกรม R , SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • Portfolio​ Management &​ Basel
  • Risk analysis
  • ใช้โปรแกรม SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python
  Successmore Being PCL.'s banner
  Successmore Being PCL.'s logo
  จตุจักร
  • • มีประสบการณ์ตรงทางด้านการบริหารความเสี่ยง
  • • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • • มีความรู้หลักการด้านการบัญชี,การเงิน และกฏหมาย