ความงาม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 97 ตำแหน่งงาน
  ALINE Clinic's banner
  ALINE Clinic's logo
  นครราชสีมาTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ที่ปรึกษาความงามในคลินิกอย่างน้อย 1 ปี
  • ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ของคลินิก และปิดการขาย
  • บริหารยอดขายของคลินิกให้ได้ตามเป้า
  ALINE Clinic's banner
  ALINE Clinic's logo
  นครราชสีมาTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ทำงานผู้จัดการคลินิกความงามอย่างน้อย2ปี
  • สามารถควบคุมการดำเนินงานของคลินิกความงามได้
  • ดูแลสอดส่องความเรียบร้อยของคลินิก
  Neo medical enterprise company limited's logo
  ดินแดงTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ได้มีประสบการณ์ทำงานกับคุณหมอ
  • รายได้รวม 28,000-35,000
  • สวัสดิการฉีดหน้าราคาพนักงาน
  Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  gem. ProCurand Care GmbH's logo
  ต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายบริษัทออกให้ทั้งหมด
  • ทำงานประเทศเยอรมันนี
  • ทำงานในบ้านพักคนชรา
  ถัด ไป