ขายโฆษณา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • พื้นที่กิจกรรม
  • พื้นที่สื่อโฆษณา
  • ขาย
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี): 1 - 3
  • วางแผน ดูแลงานขายสื่อโฆษณา Online & Offline
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s banner
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ
  • มีประสบการณ์ ด้านการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 1-2 ปี
  • จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขาย