ขายเครื่องจักร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การงานขายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
  • มีใจรักงานบริการ และงานขาย
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)