ขายส่ง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  บางนา
  • พนักงานขายในกลุ่มต่างประเทศ
  • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแผ่นปูรองนอนสำหรับปศุสัตว์
  • ทักษะด้านภาษาการติดต่อประสานงาน
  L'Occitane Ventures (Thailand) Ltd.'s banner
  L'Occitane Ventures (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีความกระตือรือร้นในการขาย และการบริการที่ดี
  • มีทักษะในการเจรจา / ขายสินค้าได้