ขายด้านยานยนต์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s banner
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจยานยนต์หรือธุรกิจ
  • ผ่านงานระดับตำแหน่งผู้จัดการและบริหารทีมขาย