การจัดซื้อสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
  • ประสบการณ์สายงานจัดซื้อสินค้าและบริหารคลัง 2 ปี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Procurement/Purchase
  • Sourcing and Negotiate Suppler or Vendor
  • 5 years of experience in procurement/sourcing
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง