การจัดการวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 36 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า
  • มีความรู้ในด้านงานโครงสร้างอาคารและงานระบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารสูง
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • วิเคราะห์ Raw Data สร้าง Data Pipeline/ETL/ELT
  • Relational SQL/NoSQL Database/Python/SQL/Java/.NET
  • ประกันของตนเองและครอบครัว/กองทุนสำเลี้ยงชีพ/WFA
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัด
  • มีประาบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้การจัดทำแผนซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
  Uniwave Limited's banner
  Uniwave Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรีทุกสาขา (วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ในด้านงานขายสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาพิเศษ
  Uniwave Limited's banner
  Uniwave Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรีทุกสาขา (วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ในด้านงานขายสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาพิเศษ
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
  • บริหารโครงการก่อสร้าง
  • AutoCAD/GStarCAD, Sketch UP, MS Office, MS Project
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s banner
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • งานระบบอาคาร สำหนักงาน
  • งานระบบก่อสร้าง
  • บริหารงานความปลอดภัย
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้พื้นฐาน Software ด้วย Node Red, Phthon
  • สามารถจัดการข้อมูล Database
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Treasury Management, foreign exchange market
  • F/X Management, F/X Management, F/X Derivative
  • ERP Treasury Management Module (is advantage)
  SON OF WOOD CO., LTD.'s banner
  SON OF WOOD CO., LTD.'s logo
  บางบัวทองTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
  • ต้องการความท้าทาย กล้าที่จะลองสิ่งใหม่
  • พร้อมที่จะโตไปกับเรา และก้าวขึ้นเป็นผู้นำบริษัท
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารและนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Engineer 1-2 ปี
  Siamnuwat Company Limited's banner
  Siamnuwat Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • ผู้อำนวยการสายงานก่อสร้าง
  • ผู้บริหารสายงานก่อสร้าง
  • วิศวกรโยธาอาวุโส
  DM Casting Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบ่อ
  • ความสามารถในการต่อรองราคาดีเยี่ยม
  • ความสามารถในการต่อรองราคาดีเยี่ยม
  • ความสามารถในการต่อรองราคาดีเยี่ยม
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบงานวิศกรรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 3 ปี
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบงานวิศกรรม
  • มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการต่อรอง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ยอดขาย และการแก้ปัญหา
  ถัด ไป