การจัดการวิศวกรรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน
  • ทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีความคิดเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • บริหารจัดการการจัดส่งสินค้า
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Logistics&Transport
  • สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์