• คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Excutive

Wood Worth Development Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขาย 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้
 • ขับรถยนต์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สามารถเขียนแบบบ้านและอาคารได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ เครื่องกลและไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝึกอบรมการใช้งาน เครื่องจักรให้แก่ลูกค้า
 • เขียนแบบ CAD/CAM สนับสนุนกระบวนการผลิต

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Officer/ พนักงานทั่วไป

U.S.W Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ ชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ประจำสายการผลิตภายในบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างก่อสร้าง

U.S.W Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานก่อสร้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Online Marketing Strategist

ASIA PRODUCE AND DEVELOPMENT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ขอที่มีประสบการณ์พ่นสีเท่านั้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Exclusive

ASIA PRODUCE AND DEVELOPMENT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานฝ่ายผลิต

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่วางแผน

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร, อบรมพนักงาน
 • การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารภายในไลน์ผลิต
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานเย็บจักร

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • เพศ : หญิง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin/ แอดมินเพจ

Rubbersoul Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ทุกช่วงอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin Facebook

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : หญิง ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง / อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไป
 • ทำงานด้านการขาย การเก็บบัญชี
 • ดูแล รับผิดชอบ ลูกค้าในเขตที่ได้รับมอบหมาย

22-Oct-17

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไป
 • ทำงานด้านการขาย การเก็บบัญชี
 • ดูแล รับผิดชอบ ลูกค้าในเขตที่ได้รับมอบหมาย

22-Oct-17

 

Applied
 • ปวช., ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดรวบรวมรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

20-Oct-17

 

Applied
 • ส่งภาษี ภงด.3/ ภงด.53/ ภพ.30
 • ปวช., ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

20-Oct-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 2 ปี ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน,
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel และโปรแกรมทางบัญชีได้

20-Oct-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี
 • บริหารคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel

20-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลระบบงาน IT ของบริษัทฯทั้งหมด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

20-Oct-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 -45 ปี
 • การศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายมาแล้ว 3 ปี

20-Oct-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือบริหารงานขาย 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ

20-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติงาน ระบบ ISO

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดเก็บคลังสินค้า

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผน

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ M/S Office

20-Oct-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Word/Excel)

20-Oct-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล