• ดูแลงานในส่วน QA/QC และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2015

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายที่เกี่ยวข้อง
 • โอที, พักร้อน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำอาหาร หลากหลายเมนู
 • อยู่ประจำ
 • มีการจัดการ วางแผน เมนูอาหาร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User
 • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-May-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User
 • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-May-18

 

Applied
 • พัฒนาซอฟแวร์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-May-18

 

Applied
 • เบี้ยขยันประจำไตรมาส
 • เงิน Insentive ประจำเดือน/ตำแหน่งงาน
 • กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

22-May-18

 

Applied
 • เบี้ยขยันประจำไตรมาส
 • เงิน Insentive ประจำเดือน/ตำแหน่งงาน
 • กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

22-May-18

 

Applied
 • CPA requested
 • ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือด้านบริหาร อย่างน้อย 3ปี

22-May-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Graphic designer

Billion Pro Printing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
 • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16-May-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล