พนักงาน PC สระแก้ว (อรัญประเทศ)

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานขับรถส่งสินค้า

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณือย่าง 2 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงาน PC หนองคาย (เมือง)

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

รองผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณือย่าง 4 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณือย่าง 4 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ประสานงานขาย Admin

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ธุรการ

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

10-Dec-18

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • ร่างกายแข็งแรง อดทน

10-Dec-18

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • ร่างกายแข็งแรง อดทน

10-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

10-Dec-18

 

Applied

Logistics Manager

Srinanaporn Marketing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Minimum 5 years of experience in logistics
 • Bachelor's degree in Logistics
 • Demonstrated knowledge of logistics problems

08-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ดูแลรับผิดชอบการบริหารทั่วไปของฝ่ายโรงงาน
 • กำหนดแนวทาง/เป้าหมาย และมาตรการการพัฒนางาน

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการขายสินค้าให้แก่ร้านดีลเลอร
 • มีพาหนะส่วนตัว
 • มีความรับผิดชอบสูง

07-Dec-18

 

Applied
 • ชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้

07-Dec-18

 

Applied

Factory Director

Royal Can Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควบคุมดูแลการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย
 • บริหารจัดการเครื่องจักร-อุปกรณ์เกิดประโยชน์สูงสุด
 • บริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

06-Dec-18

 

Applied

Clerk / เสมียน

BENJARONG STEEL COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ทำงานด้านเอกสาร งานบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความใฝ่ที่จะเรียนรู้

06-Dec-18

 

Applied

Administrator

BENJARONG STEEL COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีการจัดการงานที่เป็นระบบ/ทักษะการสื่่อสารที่ดี
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน หรือ Microsoft office ได้

06-Dec-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Driver / คนขับรถ

BENJARONG STEEL COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีใบขับขี่
 • คนขับรถ
 • มีความรับผิดชอบตรงต่อหน้าที่

06-Dec-18

 

Applied
 • ทำงานด้านเอกสาร งานบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความใฝ่ที่จะเรียนรู้

06-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจเช็ครับสินค้าเข้า
 • เบิกจ่ายสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel

06-Dec-18

 

Applied
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

06-Dec-18

 

Applied

Business Development Officer

Royal Can Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • รับรองลูกค้า
 • ติดต่อประสานงาน

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

05-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีวินัยในการทำงาน

05-Dec-18

 

Applied