• มีประสบการณ์ในการสื่อสาร 2 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อภาวะกดดัน
 • สามารถทำความเข้าใจและสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำ OT ปกติ / OT วันอาทิตย์ / และ เข้ากะได้
 • สามารถช่วยงานแผนกอื่นได้
 • อัธยาศัยดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการผลิต
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีที่พักใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.การบัญชีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซือสัตย์ รับผิดชอบต่องาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงาน ด้านการจัดบูธ ตกแต่ง ดูแลเว็บไซด์
 • มีความละเอียด ในการทำงาน
 • มีความอ่อนน้อม ในการเข้าหาผู้ใหญ่

21-Jun-18

 

Applied
 • ดูโฮม บางนา
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีความสามารถหรือ เคยเป็นพนักงานขายมาก่อน

21-Jun-18

 

Applied
 • ทำอาหาร หลากหลายเมนู
 • อยู่ประจำ
 • มีการจัดการ วางแผน เมนูอาหาร

21-Jun-18

 

Applied

Designer Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Planning capacity & output of Hand Sketch Design
 • Has good jewelry product knowledge
 • 10 years of Design experiences in jewelry business

20-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลนักเรียน และคุณครูในสาขา จัดการคลาสเรียน
 • ดูแลงานเอกสารและงานบริหารจัดการทั่วไป
 • ทำงานสาขาอ้อมน้อย

20-Jun-18

THB16k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Customer Service Officer

OneTouch Professional Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีใจรักงานบริการ มีความสามารถในการประสานงานลูกค้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี
 • รักความก้าวหน้า รายได้ดี และสวัสดีการดี

19-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายที่เกี่ยวข้อง
 • โอที, พักร้อน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลงานในส่วน QA/QC และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2015

18-Jun-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User
 • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jun-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User
 • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jun-18

 

Applied
 • พัฒนาซอฟแวร์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์วิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 7 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ เครื่องดื่ม อาหารและพัฒนาทีม

16-Jun-18

 

Applied
 • ขายสินค้าด้าน Consumer Product(FMCG) 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทีม
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา

16-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป. ตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการจัดหา supplier
 • เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กรและผู้ขายสินค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-3 ปี ในสายงานสิ่งแวดล้อม
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศ.บ.สิ่งแวดล้อม)

15-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานบุคคล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมงาน / ดำเนินงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
 • จบการศึกษาปวส.ช่างยนต์ /ช่างกล หรือ ป.ตรี วิศว
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานบุคคล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลควบคุมงานภายใน STORE ทั้งระบบ
 • ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย

15-Jun-18

 

Applied
 • จัดสรรพื้นที่เก็บสินค้าให้สวยงาม เป็นระเบียบ
 • มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารจัดส่งคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง)
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ

15-Jun-18

 

Applied

Sales Officer / พนักงานขาย (ภาคอีสาน)

ZUBBSTEEL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะด้านการคำนวนที่ดี ( ชอบตัวเลข )
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะด้านการคำนวนที่ดี ( ชอบตัวเลข )
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • กองทุนทดแทน
 • เบี้ยขยัน

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม6.ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยันและตั้งใจทำงาน ( สามารถทำโอทีได้ )
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยรับการผ่าตัด/ประสบอุบัติเหตุ

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร
 • วุฒิ ปวช-ปวส.
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

15-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • กองทุนทดแทน
 • เบี้ยขยัน

15-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • กองทุนทดแทน
 • เบี้ยขยัน

15-Jun-18

 

Applied
 • เขียนและพัฒนาโปรแกรม ( PHP , Net )
 • จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรม ( PHP , Net ) มีความรู้ด้าน Database

15-Jun-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • เขียนและพัฒนาโปรแกรม ( PHP , Net )
 • จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรม ( PHP , Net ) มีความรู้ด้าน Database

15-Jun-18

 

Applied

Sales Project

ZUBBSTEEL CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied