กฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 713 ตำแหน่งงาน
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ร่างและตรวจทานสัญญาและเอกสารอื่นๆ
  • มีทักษะการสื่อสารและและมีความละเอียดรอบคอบ
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Responsible in providing legal services
  • Responsible for reviewing contract/agreements
  • To provide legal advice on all potential disputes
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรี
  • ระดับบริหารงาน
  • โอกาสความก้าวหน้าสูง
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ในงานจัดหาที่ดิน 3-5 ปี
  • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์
  • วิเคราะห์ Feasibility, มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • กฎหมาย
  • BOI และงานทะเบียน ตลอดจนการตรวจร่างสัญญา
  • นิติกรรมสัญญา
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
  • ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Compliance
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  BlueVenture Group PCL.'s banner
  BlueVenture Group PCL.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Minimum of 5 years legal experience in commercial
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Laws
  • Support business / Digital literacy / WFH
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย/อนุญาโตตุลาการ
  • ภาษาอังกฤษระดับดี
  • ทำงาน5วัน/สัปดาห์, สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ผู้จัดการแผนกกฏหมายธุรกิจบริการ
  • จัดทำรายงานคดี
  • สนับสนุนงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานตลาดหลักทรัพย์
  ถัด ไป