กฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 780 ตำแหน่งงาน
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Responsible in providing legal services
  • Responsible for reviewing contract/agreements
  • To provide legal advice on all potential disputes
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรี
  • ระดับบริหารงาน
  • โอกาสความก้าวหน้าสูง
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's banner
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์การทำงานด้านสถาบันการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านงานกฏหมายในสำนักงานกฏหมาย 5 ปี
  • พูด เขียน ภาษาอังกฤษ แปลสัญญาภาษาอังกฤษได้ดี
  Oriental Copper Co., Ltd.'s banner
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ผู้จัดการแผนกกฏหมายธุรกิจบริการ
  • จัดทำรายงานคดี
  • สนับสนุนงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานตลาดหลักทรัพย์
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
  • ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Compliance
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  บางกะปิ
  • งานคดีความ
  • งานสอบสวนภายในองค์กร
  • งานพัฒนาหนี้สิน
  BlueVenture Group PCL.'s banner
  BlueVenture Group PCL.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Minimum of 5 years legal experience in commercial
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Laws
  • Support business / Digital literacy / WFH
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย/อนุญาโตตุลาการ
  • ภาษาอังกฤษระดับดี
  • ทำงาน5วัน/สัปดาห์, สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม
  ถัด ไป