กฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 787 ตำแหน่งงาน
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรี
  • ระดับบริหารงาน
  • โอกาสความก้าวหน้าสูง
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • กฎหมาย
  • BOI และงานทะเบียน ตลอดจนการตรวจร่างสัญญา
  • นิติกรรมสัญญา
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  Chaba Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Chaba Bangkok Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี ขึ้นไปในสายงานกฏหมาย
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
  • ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Compliance
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี
  • เชี่ยวชาญในร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางกฎหมายได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านคดีความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Rosemont (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor or master degree in law
  • At least 3-4 years in the law firm and well-known
  • Excellent English business communication skills
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • ว่าความคดีเช่าซื้อ, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,คดีผบ.
  • ว่าความคดีซื้อขาย, คดีครอบครัว, คดีมรดก, คดีอาญา
  • ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  BlueVenture Group PCL.'s banner
  BlueVenture Group PCL.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Minimum of 5 years legal experience in commercial
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Laws
  • Support business / Digital literacy / WFH
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ร่างและตรวจทานสัญญาและเอกสารอื่นๆ
  • มีทักษะการสื่อสารและและมีความละเอียดรอบคอบ
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Japanese company installation of industrial
  • 3 years' experience in Legal department
  • Checking & Drafting various contracts
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ มีตั๋วทนาย
  • มีความรู้ด้านคดีละเมิด และกฎหมายธุรกิจ
  • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ทำงานนิติกร In-House/Law firm 10 ปี
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
  ถัด ไป