กฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 721 ตำแหน่งงาน
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี
  • เชี่ยวชาญในร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางกฎหมายได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านคดีความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรี
  • ระดับบริหารงาน
  • โอกาสความก้าวหน้าสูง
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ร่างและตรวจทานสัญญาและเอกสารอื่นๆ
  • มีทักษะการสื่อสารและและมีความละเอียดรอบคอบ
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Japanese company installation of industrial
  • 3 years' experience in Legal department
  • Checking & Drafting various contracts
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ทำงานนิติกร In-House/Law firm 10 ปี
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน
  • มีใบอนุญาต Lawyer License
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Responsible in providing legal services
  • Responsible for reviewing contract/agreements
  • To provide legal advice on all potential disputes
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ในงานจัดหาที่ดิน 3-5 ปี
  • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์
  • วิเคราะห์ Feasibility, มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • กฎหมาย
  • BOI และงานทะเบียน ตลอดจนการตรวจร่างสัญญา
  • นิติกรรมสัญญา
  Chaba Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Chaba Bangkok Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี ขึ้นไปในสายงานกฏหมาย
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้าน RA ของผลิตภัณฑ์ยา
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับ อย.
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์เท่านั้น
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
  • ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Compliance
  ถัด ไป