• วุฒิ ปวช. ปวส. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รายได้ต่อเดือน 13,000-15,000 บาท

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รายได้ต่อเดือน 12,000-15,000 บาท

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduated are welcome
 • Good communication skill and team working
 • Good command in English is preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science
 • Experience in Python programming
 • Good command in English is a plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
 • เขตดอนเมือง
 • พิมพ์งานด้านเอกสารคล่อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เทคโนโลยีการอาหาร, เคมี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer JAVA

CDG Group

ยานนาวา

 • Build and deploy application.
 • Develop program with Java Technology.
 • Use OOP concepts and UML diagrams based standards.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AP AR GL
 • TAX
 • SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai National
 • Bachelor’s degree in any field
 • New graduate is also welcome

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • At least 2 years, experience in Sales Co.
 • Good command of English and good communication
 • Improvement, customer’s requirement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male, age between 24 - 32
 • Excellence in English and computer literacy.
 • Experiences in Call Center or Customer Service.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ / ตรวจเช็คความถูกต้องของกรมธรรม์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with customer and sales team
 • Experience 1-2 year up New graduate also welcome
 • Bachelor degree in business administrator

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ดูแลลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความมุ่งมั่นเปิดลูกค้าใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English - Professional Working Proficiency
 • Bachelor Degree (New Grad accepted)
 • A lot of free & discounted services & products

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed, new graduate
 • Chance of Promotion

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เภสัชกร
 • Pharmacist
 • เภสัชจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • เภสัชกร
 • Pharmacist
 • เภสัชจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Big Data
 • Basic knowledge in SQL and Database
 • A fast learner with English proficiency

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร
 • Pharmacist
 • เภสัชจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนกสินค้าออนไลน์
 • แนะนำข้อมูลและบริการของTops online ให้แก่ลูกค้า
 • สามารถอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้าและการใช้งานเว็บ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เภสัชกร
 • Pharmacist
 • เภสัชจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Screening, Searching, and approaching potential
 • Selecting candidates by interviewing and matching
 • Support clients and candidates in the salary

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in MECHANICAL ENGINEERING
 • Ability to read technical drawing
 • Understand basic English such as email, manual

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3-year(s) experience;
 • Communicate in English is a must
 • Bachelor degree in Law (Lawyer License or Notarial

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
 • มีใจรักการบริการ
 • มีประสบการณ์จากสถาบันทางการเงิน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม ค่าเดินทาง เบี้้ยเลี้ยง
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ โบนัสตามผลประกอบการ
 • โอกาสความก้าวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม ค่าเดินทาง เบี้้ยเลี้ยง
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ โบนัสตามผลประกอบการ
 • โอกาสความก้าวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม ค่าเดินทาง เบี้้ยเลี้ยง
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ โบนัสตามผลประกอบการ
 • โอกาสความก้าวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม ค่าเดินทาง เบี้้ยเลี้ยง
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ โบนัสตามผลประกอบการ
 • โอกาสความก้าวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าไม่ต้องมีประสบการณ์ ค่าเดินทาง
 • โอกาสความก้าวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าไม่ต้องมีประสบการณ์ ค่าเดินทาง
 • โอกาสความก้าวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักการบริการและพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านช่องทางการแชทและอีเมล
 • เรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Hiring new graduates with a can-do attitude
 • A minute from MRT Ratchadaphisek
 • Daily training and mentoring for your success

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in IT related fields
 • New graduated are welcome
 • Can use html,cms,php,javascript

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Tester
 • 1 - 3 year working experience.
 • Able to onsite in Bangkok (BTS/MRT line)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excellent command of Chinese and English
 • Strong team player with positive attitude.
 • Strong logical thinking and problem solving skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architectural Draftsman
 • construction planning
 • quality control

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องกล 0-2 ปี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Performing all necessary investment analysis
 • Maintaining research database
 • New graduated are welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied