งานเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ทวีวัฒนา
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี อย่างน้อย 10 ปี
  • Epicor , SAP, Infor, Oracle, Microsoft Dynamics AX