งานวิศวกรไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  SAHA UNION ENGINEERING CO.,LTD's logo
  BangkokTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s banner
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สัมภาษณ์งานแล้วทราบผลทันที
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป