งานพนักงานการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Chanuntorn Development Group Co., Ltd.'s banner
  Chanuntorn Development Group Co., Ltd.'s logo
  บางแคTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ผ่านงานด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์
  • การตลาด offline และ online
  • บริหารการตลาด
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • วางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's banner
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • บริหารต้นทุนโครงการ/ บริหารงานสำนักงาน
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำตามขอบเขตงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี