งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้