งานผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s logo

  Accounting Senior - Manager [Job ID:64405]

  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.
  Bangkok
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ปิดงบการเงิน 2 ปี ด้วยตัวเอง
  • เคยทำบัญชีต้นทุนมาก่อน