งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  Connect Diagnostics Co., Ltd.'s banner
  Connect Diagnostics Co., Ltd.'s logo

  Junior Accountant

  Connect Diagnostics Co., Ltd.
  Bangkok
  • การบันทึกรายการทางบัญชี A/R, A/P, GL,
  • งานบัญชี การวิเคราะห์ และการทำรายงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ Program Express จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo

  Manager, Payroll Management

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
  Bangkok
  • มีประสบการณ์บริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน 5ปี
  • ทักษะบัญชี การเงิน กฎหมายภาษีและกฎหมายแรงงาน
  • ทักษะการบริหารและจัดการงานสำนักงาน