งานนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ระดับข้อมูลทั่วไป งบการเงิน
  • จัดทำคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up)
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่