งานเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s banner
  S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการขายของพนักงานขาย
  • รับข้อร้องเรียน ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า