งานผู้จัดการโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  บางเขนTHB 30K - 55K /เดือน
  • ระบบ Work In Progress Report ตรวจสอบ และรายงานผล
  • ตรวจสอบเอกสาร Payment รายละเอียดเอกสารแนบเพื่อทำส
  • วางแผน และบริหารงานด้านเอกสาร สนับสนุนโครงการ