งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  บางเขนTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
  • สายงานใน Retail Business
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความกระตือรือร้น
  • มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง