งานตัวแทนขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s banner
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการาณ์ด้านการขายรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ