งาน key account executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  SHARP - Thai City Electric Co., Ltd.'s banner
  SHARP - Thai City Electric Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • มีประสบการด้านการขาย Modern Trade
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ขายกับห้างสรรพสินค้า/Modern trade
  • สื่อสารและการเจรจาต่อรองในระดับดี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการซื้อ-ขายได้
  Chua Hah Seng Food Product Co., Ltd.'s banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangkok
  • ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต
  • Monitor and analyze customer data
  • 1 years of experience as Credit Analyst
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  PathumwanTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Develop CRM activities to help increasing sales
  • 5-10 years of experience with CRM in Business
  • Strong oral &written communication skills in Eng