งาน it support
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 31 ตำแหน่งงาน
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ด้านความเข้าใจด้าน Hardware และ Software
  • มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขการใช้งานในระบบ IT 2 ปี
  KOI THE (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  KOI THE (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • 2-3 years IT experienced in F&B or Retail Industry
  • Knowledge of POS, Cashless Payment and Mobile App.
  • Bachelor's Degree in IT field
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 54,999 /เดือน
  • Deploy and maintain Antivirus, Firewall, Microsoft
  • Keep it run the best performance ! Fight 4 Hacker!
  • Have passions for IT security ! Fight 2 Hacker!
  ThaiTizens Co., Ltd.'s banner
  ThaiTizens Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • แพลตฟอร์มออนไลน์
  • ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
  • สามารถใช้อุปกรณ์ Android / iOs ได้ดี
  1-TO-All Co., Ltd.'s banner
  1-TO-All Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • 2 years experienced in implementing ERP software
  • Application development / tester
  • Experienced in Web technology
  ถัด ไป