งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s banner
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • จบปวส./ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ตรงในด้านเลขานุการผู้บริหาร 5 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Secretary เลขานุการ
  • Corporate Communications สื่อสารองค์กร
  • Management การจัดการ