งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 32 ตำแหน่งงาน
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s banner
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี
  • วางแผนการอบรมประจำปี
  • ผ่านการวิทยากรด้านงานอบรม
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • Office ที่สวยงานโดดเด่น ไม่เหมือนใคร
  • โอกาสในการทำงานและเรียนรู้งานที่ท้าทาย
  • มีโอกาสได้เป็นพนักงานประจำของ บมจ. แสนสิริ
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  สาทร
  • Area Support
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
  • วางแผนการจัดพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • สรรหา คัดเลือกบุคลากรตามความต้องการ
  • บริหาร จัดการ ดูแลงานค่าตอบแทน ผลประโยชน์พนักงาน
  • จัดให้มีงานด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม
  Salesworks Limited (Inception)'s banner
  Salesworks Limited (Inception)'s logo
  พญาไท
  • ขยันและมีบุคลิกภาพดี
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์
  ถัด ไป