งานเจ้าหน้าที่การตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 40 ตำแหน่งงาน
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s banner
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s logo
  จอมทอง
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
  • ประเมินและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศและลูกค้าเป้าหมาย
  • พัฒนาสื่่อและการสื่อสารทางการตลาดต่างประเทศ
  Loxley Public Company Limited's banner
  Loxley Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • วิเคราะห์ วางแผนการตลาด ธุรกิจสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์
  • วิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์ทางการตลาด
  • มีค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์
  QCP FOOD INNOVATION CO., LTD.'s banner
  QCP FOOD INNOVATION CO., LTD.'s logo
  สวนหลวงTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด บริหาร นิเทศฯ
  • วางแผนการดำเนินการด้าน marketing และ Branding
  • วางแผนการออกบูธแสดงสินค้า และลง Shop ในศูนย์การค้า
  ถัด ไป