งานสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • งานบัญชี
  • งานสัญญาจ้าง 1 ปี
  • ปวช ปวส หรือมัธยมปลายสาขาบัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  วัฒนา
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารชุด อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี