งานวิเคราะห์ธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo

  Credit Restructuring

  KrungThai Bank PCL
  วัฒนา
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • การบริหารหนี้ NPLs
  • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  IT Business & System Analyst Officer

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  พญาไท
  • System Analyst
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • Business Analyst
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo

  Head of Marine Business Development Office

  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
  สาทร
  • มีประสบการณ์วิชาชีพด้านการขนส่งทางเรือ
  • ประสบการณ์ทำงานโครงการเกี่ยวกับท่าเรือ 5 ปีขึ้นไป
  • มีแนวคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เศรษฐกิจเเละการจัดการ
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  IT Business & System Analyst (SAP)

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  พญาไท
  • At least 5 years working experience
  • Ariba
  • SAP MM PP
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • Bachelor/Master in BA, Accounting or Finance
  • Corporate Strategy / Business Strategy
  • Strategic thinking and planning
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Commercial Manager (Insurance)

  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
  สาทร
  • Insurance Business Strategy, Commercial, Sales
  • 5 years+ experience in Insurance Business
  • Strategic planner, Analytical skills
  Tipco Foods Public Company Limited's banner
  Tipco Foods Public Company Limited's logo

  Specialist - Commercial Finance

  Tipco Foods Public Company Limited
  พญาไท
  • วิเคราะห์ทางการเงิน
  • ธุรกิจผลิตและขายอาหาร
  • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป