งานล่าม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s banner
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • เขียนภาษาเกาหลีได้ในระดับที่ดี มีผลสอบ TOPIK 4
  • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • โบนัส, งบกินเลี้ยงรายเดือน, ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์