งานผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • เข้าใจตลาด มีมุมมองเข้าใจลูกค้า
  • มีประสบการณ์ด้าน Management & Operation
  • เก่งเรื่องการวิเคราะห์คำนวณ มีแรง Drive
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Commercial Manager (Insurance)

  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
  สาทร
  • Insurance Business Strategy, Commercial, Sales
  • 5 years+ experience in Insurance Business
  • Strategic planner, Analytical skills
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Corporate Budgeting Specialist

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  พญาไท
  • วิเคราะห์การเงิน
  • Corporate Finance
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือวิศวกรรม
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  Project Manager - Business Process Management

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • บริหารงานโครงการพัฒนากระบวนการทำงาน
  • นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนา,ปรับปรุงกระบวนการ
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ตรงด้านงานพัสดุและบริการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน
  • จัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมได้
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Senior Business Analyst
  • ระบบสารสนเทศ
  • แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บท
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Software Development Manager
  • ์Network, Hardware, Software
  • พัฒนาซอฟต์แวร์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, JavaScript
  • มีความรู้ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Customer Experience Analysis
  • พัฒนากระบวนการ ระบบและเครื่องมือสำหรับช่องทางสาขา
  • Project Management
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • MRT สถานีลุมพินี
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Financial Relationship Manager - SME

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • SME Business from Banking Industry
  • Finance, Marketing, Economics
  • Analytical, communication, interpersonal skills