งานผู้ตรวจสอบบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  Land and Houses Public Company Limited's banner
  Land and Houses Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี
  • จัดทำงบประมาณ แผนธุรกิจ (Projection)และ One Report
  • จัดทำเอกสารนำเสนอของบริษัท สำหรับนักวิเคราะห์ และน
  PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)'s banner
  PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)'s logo
  สาทร
  • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
  • พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s banner
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ตรวจสอบและจัดทำธุรกรรมทางบัญชีเกี่ยวกับ AP, AR, GL
  • ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานบัญชี
  • จัดทำงบการเงิน ยื่นภาษี ภพ.30
  • จัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
  Rojukiss International Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี (CPD)
  • มีประสบการณ์ด้านงาน GL
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำงบการเงินรวมรายเดือนและรายไตรมาส
  • ควบคุมและกำกับดูแลนโยบายบัญชีของบริษัทในเครือ
  • จัดทำงบการเงินบริษัทในเครือ
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • จัดทำรายงานทางการเงิน
  • บันทึกบัญชีให้เป็นไปอย่างครบถ้วน
  • รับผิดชอบงานบัญชีภาษีอากร
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  ยานนาวา
  • วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
  • วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงานประจำที่สุขสวัสดิ์
  • มีแนวคิดวิเคราะห์ มีการสื่อสารที่ดี
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 -10 ปี
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
  • ซื่อสัตย์สุจริต