งานผู้จัดการอาคาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำและควบคุมดูแลช่างประจำอาคาร
  • สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สวัสดิการดีและมีความก้าวหน้าทางสายงาน
  • วางแผน ปรับปรุง และประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ
  • ระบบ ISO