งานผู้จัดการสาขา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดและการวางแผนงาน
  • มีทักษะในด้านการประสานงานต่าง ๆ