งานผู้จัดการสาขา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  NOODEE GROUP CO., LTD.'s banner
  NOODEE GROUP CO., LTD.'s logo
  BangkokTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ รับฟังผู้อื่น
  • รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รอบคอบ มีไหวพริบ
  • เรียนรู้ได้เร็ว สามารถถ่ายทอดข้อมูลให้กับทีมงานได้
  CUBE FOODS GROUP CO., LTD.'s banner
  CUBE FOODS GROUP CO., LTD.'s logo
  BangkoknoiTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการสาขา 3 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำ ทัศนคติดี มีทักษะสื่อสาร สามารถสอนงานได้
  • เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไปตามประสบการณ์
  DG Arts & Crafts Co., Ltd.'s logo
  Bangkor-laemTHB 16K - 34,999 /เดือน
  • จัดซื้อต่างประเทศ ยุโรป-ญี่ปุ่น-จีน ได้ฝึกภาษา
  • ไม่มีประสบการณ์ ขอแค่ตั้งใจและอยากพัฒนาตัวเอง
  • มีโอกาสไปต่างประเทศเพื่อจัดซื้อ หากคุณทำงานได้ดี
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  Rajthevee
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดและการวางแผนงาน
  • มีทักษะในด้านการประสานงานต่าง ๆ