งานผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Euro Creations Co., Ltd.'s banner
  Euro Creations Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวะกรรมศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
  • สังสรรค์ปีใหม่ และ ประกันอุบัติเหตุ