งานผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • At least 7 years in relevant experience.
  • Strong financial knowledge.
  • Analysis of financial performance and management
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  คลองสานTHB 70K - 159,999 /เดือน
  • Salary 70,000 - 150,000
  • วางแผนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับทีมบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • บริหารการจัดทำงบประมาณประจำปี
  • บริหารงานปิดบัญชีของบริษัท ในประเทศและต่างประเทศ
  • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร