งานผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
  • ติดตามและตรวจสอบรายได้และต้นทุนแต่ละโครงการ
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 45K - 55K /เดือน
  • Manage internal control processes
  • Good communication skills in English
  • At least 5 year working experience as management
  The Creators HQ Co., Ltd.'s banner
  The Creators HQ Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ความรู้เกี่ยวกับประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะด้านโปรแกรม SAP B1 เป็นอย่างดี
  • มีเอกสารรับรองเป็นCPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 35K /เดือน
  • Manage internal control processes
  • Good communication skills in English
  • At least 5 year working experience as management
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน หรือบัญชี
  • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน 7 ปีขี้นไป
  • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ทั้งด้านรับและจ่าย