งานผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางกอกน้อย
  • วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  • โบนัส,ค่าทันตกรรม,ค่าเดินทาง,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  ELCA (Thailand) Ltd.'s banner
  ELCA (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ในการขายและบริการในสินค้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
  • ประสบการณ์บริหารจัดการร้าน ทีมงาน และ ยอดขาย
  • สิ่ื่อสารได้ดี พูดภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนได้
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาคาร
  • มีประสบการณ์การทำงานออกแบบ อย่างน้อย 10 ปี
  • ตรวจสอบติดตามความถูกต้องแบบให้ตรงตามความต้องการ