งานผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  CHIA TAI CO., LTD.'s banner
  CHIA TAI CO., LTD.'s logo
  พระโขนง
  • เปิดตัว NPD การส่งเสริมการขาย
  • จัดการผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
  • มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การสื่อสาร TVC, Radio, Print
  IT City Public Company Limited's banner
  IT City Public Company Limited's logo
  ราชเทวี
  • มีประสบการณ์เรื่องการเจรจาต่อรอง
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์มือถือ
  • วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมือถือได้ดี
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Cards and Personal Loan Product Development

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  ราษฎร์บูรณะ
  • กำหนดกลยุทธ์ พัฒนา และบริหารผลิตภัณฑ์
  • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ Bundling Product
  • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงาน