งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว เรียนรู้ไว
  • ไม่จำกัดประสบการณ์
  • ถ้ามีประสบการณ์ AE หรือ Air Hostess จะพิจารณาพิเศษ
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ฉลาด มีไหวพริบที่ดี ช่างสังเกตุ
  • มีทักษะการสื่อสารทางค้าพูดและการเขียนดีมาก
  • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก TOEIC 700
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร, งานเอกสาร
  • ดูแลตารางงานและการนัดหมายประชุมของผู้บริหาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  SAAM Development Public Company Limited's banner
  SAAM Development Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน