งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
  • สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายต่างๆขององค์กร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง
  • รับผิดชอบการติดต่อโฆษณา รวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร
  • วางแผนและจัดทำอัตรากำลังพลประจำปี
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้เกี่ยวกับการทำเอกสารต่างชาติ(์Non-B)
  • ประสบการณ์งานด้านรสรรหาแรงงานต่างด้าว(MOU)
  • จัดทำ Visa, Work Permit
  ถัด ไป