งานเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  • ทำงานด้านเอกสารได้ดี (Quotation, Memorandum, etc.)
  • ชำนาญในโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel