งานหัวหน้างานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s banner
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ดูแลทั้งงานขายและการตลาดขยายฐานลูกค้า
  • ต้องมีพื้นฐานการขาย B2B ในธุรกิจเครื่องดื่ม
  • เป็นทั้งนักวางแผนและนักลงมือทำ
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • จัดทำ Budget ค่าใช้จ่าย ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด
  • ประสบการณ์ในการทำงานสายการเงิน และ/หรือ สายกลยุทธ์
  • ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนเป็นอย่างดี