งานสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Techno Brave Asia Limited's banner
  Techno Brave Asia Limited's logo

  HR Manager

  Techno Brave Asia Limited
  วัฒนา
  • เวลาการทำงานที่สามารถยืดหยุนได้
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  วัฒนา
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารชุด อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี