งานวิศวกรไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  พระโขนงTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ออกแบบระบบไฟฟ้าหรือควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบ้าน อาคาร
  • สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้