งานวิศวกรระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo

  Senior Cad Technician

  Studio Perception Co.,Ltd.
  คลองเตย
  • ชำนาญงานเขียนแบบทั้งแบบก่อสร้าง และ และแบบAs-built
  • ชำนาญการใช้งานโปรแกรม Auto Cad
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.'s logo

  Sales Engineer/วิศวกรขายโครงการ

  Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.
  บางกะปิ
  • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  • งานขายโครงการ
  • วิศวกรขาย